Informacje

Hanna Michałkiewicz-Adam
o sobie

Jestem lekarzem z ponad czterdziestoletnim stażem pracy.

Studia:

Akademia Medyczna w Poznaniu (dzisiejszy Uniwersytet Medyczny) w latach 1971-1977 na Wydziale Lekarskim.

Praca:

Staż rozpoczęłam 10.10.1077 roku w ówczesnej Przychodni – Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul.Wrocławskiej 81. Staże szpitalne odbywałam w Szpitalu przy ul.Limanowskiego i Kolejowym Szpitalu Dziecięcym przy ul.Wrocławskiej. Pracowałam na stanowiskach młodszego asystenta, potem asystenta i starszego asystenta. Następnie staż specjalizacyjny z pediatrii odbywałam w nieistniejącym już Kolejowym Szpitalu Dziecięcym w Ostrowie przy ul.Wrocławskiej. Kierownikiem specjalizacji był dr Aleksander Wojtczak – bardzo ceniony specjalista pediatra. Egzamin specjalizacyjny z chorób dziecięcych zdałam 20.10.1982 roku, uzyskując tytuł lekarza chorób dziecięcych. Drugą specjalizację z chorób płuc ukończyłam egzaminem w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce, uzyskując tytuł specjalisty II chorób płuc. Kierownikiem specjalizacji była dr Elżbieta Ogarek-Śliwa. Brałam udział w wielu krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. Przez dwie kadencje byłam wybierana na Zjazdy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu. Pracowałam tam w Komisji Praktyk Prywatnych. Dwukrotnie byłam delegatem na Krajowy Zjazd Lekarzy w Warszawie reprezentując Wielkopolską Izbę Lekarską. Od 1996 roku prowadzę Specjalistyczną Praktykę Lekarską. Prowadzony gabinet uzyskał 20.02.2004 roku certyfikat WIL. Po likwidacji Medycyny Kolejowej i przekształceniach statutowych byłam wspólnikiem Obwodu Lecznictwa Kompleksowego w Ostrowie przy ul. Wrocławskiej – który powstał w miejsce Obwodu Lecznictwa Kolejowego. Od kwietnia 2003 roku byłam wspólnikiem utworzonej Przychodni Lekarskiej – OBWODU LECZNICTWA RODZINNEGO sp.j. w Ostrowie przy ul.Żwirki 2a i od 01.01.2019 roku przeszłam na emeryturę. Dodatkowo od wielu lat jestem orzecznikiem w Powiatowym Zespole ds. orzekania o niepełnosprawności.

W styczniu 2018 zwyciężyłam w plebiscycie Głosu Wielkopolskiego na LEKARZA RODZINNEGO ROKU Ostrowa Wielkopolskiego i Powiatu Ostrowskiego oraz otrzymałam odznaczenie “Hipokrates Wielkopolski 2017”.

W wolnym czasie interesuję się sportem kibicując szczególnie siatkarzom i ostrowskim koszykarzom.